Peter, Departementshoofd MOM

“Als verantwoordelijke van het MOM-departement is het mijn taak projecten te coördineren en te realiseren samen met de collega's. Door de technologische veelzijdigheid van deze projecten worden onze werknemers - waar mogelijk - ingezet op de interessegebieden die hun voorkeur genieten. Dit alles heeft tot doel het project efficiënt te realiseren in teamverband en werknemers de mogelijkheid te geven zich te specialiseren in de vakgebieden van hun voorkeur.”

“Door de technologische veelzijdigheid van deze projecten worden onze werknemers - waar mogelijk - ingezet op de interessegebieden die hun voorkeur genieten.”

Peter, Departementshoofd MOM

“As head of the MOM department it’s my job to coordinate and complete projects together with my colleagues. The technological multiplicity of these projects allows us to - where possible - assign employees to their preferred fields of interest. The goal is to execute the project as efficiently as possible as a team, and offer employees the possibility to specialise in their preferred subject areas.”

“The technological multiplicity of these projects allows us to - where possible - assign employees to their preferred fields of interest.”