Eline, Finance Lead

"De belangrijkste redenen waarom ik graag bij Contec werk, zijn de afwisseling in het werk, de inspirerende mensen en de vrijheid om je eigen job in te vullen. Hoewel het bedrijf blijft groeien, zorgt Contec ervoor dat de organisatiestructuur zo plat mogelijk blijft. Dit creëert een inspirerende werksfeer doordat dat iedereen zijn deur altijd open staat. Deze huiselijke cultuur combineren we met kantoren en klanten in alle delen van de wereld, waardoor een fijne kruisbestuiving van culturen ontstaat die onze collega's toelaat hun horizon te verbreden. Hoewel Finance en General Services voor velen van jullie misschien eentonig klinkt, zorgt Contec ervoor dat mijn job uitdagend blijft door me te betrekken in verschillende projecten die te maken hebben met alle aspecten van onze business. Dit laat me toe om elke dag nieuwe vaardigheden te ontwikkelen door te leren van verschillende afdelingen en verschillende mensen."

"De belangrijkste redenen waarom ik graag bij Contec werk, zijn de afwisseling in het werk, de inspirerende mensen en de vrijheid om je eigen job in te vullen."

Eline, Finance Lead

“The main reasons I like working for Contec is the variety of work, the inspiring people, and the freedom to fill in your own job. Even though the company keeps growing evermore, Contec makes sure the organizational structure remains as flat as possible. This creates an inspiring working atmosphere by assuring everyone’s door is always open. We combine this homely culture with offices and customers in all parts of the world, creating an invigorating cross pollination of cultures which allows our colleagues to broaden their horizons. Although Finance and General Services might sound monotonous to many of you, Contec assures my job remains challenging by getting me involved in various projects which touch on all aspects of our business. This allows me to keep developing new skills every day by learning from different departments and different people.”

"The main reasons I like working for Contec is the variety of work, the inspiring people, and the freedom to fill in your own job."