Modernizacja systemu PLC fabryki baterii

System automatyki w dziale materiałów sypkich fabryki baterii musiał zostać po 25 latach zmodyfikowany technicznie. Po inwentaryzacji i zatwierdzeniu schematów elektrycznych wykonaliśmy w EPLAN nowy projekt. Trzeba było również wymienić sterowanie silnikami, umieszczone w jednej dużej tablicy o długości 12 metrów. Dostępna przestrzeń w pomieszczeniach technicznych była ograniczona i mieliśmy tylko jeden przedłużony 4-dniowy weekend na demontaż, montaż, testowanie i uruchomienie.Na podstawie przejrzystej dokumentacji konstrukcyjnej wybrano odpowiedniego wykonawcę. Zespół naszych inżynierów oprogramowania wraz z wykonawcą był w stanie w poniedziałek rano przekazać operatorom zmodernizowany i działający zakład produkcyjny.