Modernizacja systemu PLC fabryki baterii

System automatyki znajdujący się w dziale materiałów sypkich fabryki baterii, po 25 latach, musiał zostać zmodyfikowany. Po inwentaryzacji i weryfikacji dostępnych schematów elektrycznych wykonaliśmy nowy projekt. Dokumentacja została wykonana w EPLAN P8. Należało również wymienić sterowanie silników, umieszczone na jednej dużej tablicy sterującej o długości 12 metrów. Dostępna przestrzeń w pomieszczeniach technicznych była ograniczona i mieliśmy tylko 4-dni na demontaż, montaż, testowanie i ponowne uruchomienie. Po przygotowaniu dokumentacji konstrukcyjnej, wybrano odpowiedniego wykonawcę. Zespół naszych inżynierów, wspólnie z wykonawcą prac konstrukcyjnych, na piąty dzień, przekazał operatorom zmodernizowany i działający zakład produkcyjny.