Standard dla kompletnej linii pakującej

Klient stanął w obliczu różnych wyzwań na trzech liniach pakujących. Czas przezbrojenia był wyższy niż rzeczywisty czas produkcji, przezbrojenie wymagało dużo pracy ręcznej i papierkowej. W miarę jak klient coraz bardziej koncentrował się na zmniejszaniu zapasów i bardziej elastycznym łańcuchu dostaw, spodziewano się wzrostu liczby konwersji, co byłoby niewykonalne, gdyby nadal stosował papierkową robotę i ręczne procesy kontroli jakości, zarządzania zapasami i przeprowadzania konwersji. Co więcej, nie było standardowego rozwiązania w zakresie opakowań. Nasze zespoły ds. oprogramowania zapewniły, że obecnie istnieje standard dla kompletnej linii pakującej i że procesy robocze są w pełni zdigitalizowane.

Wszystkie parametry receptury są konfigurowane cyfrowo, a informacja o niezbędnych ręcznych ustawieniach maszyny jest przesyłana do tabletów. Ręczne pobieranie próbek zastąpiono historykowaniem przepływomierzy, kontrole jakości wykonywano cyfrowo, a raporty tworzono automatycznie. Ostatecznie udało nam się skrócić czas przezbrojenia z 25 do zaledwie 5 minut (włączając w to wydanie produktu) poprzez wprowadzenie kilku zmian. Dzięki tym usprawnieniom nasz klient mógł potroić liczbę operacji przezbrajania i podwoić swoją wydajność.