Nowy standard dla całej linii pakującej

Klient stanął w obliczu różnych wyzwań na trzech liniach pakujących. Czas przełączenia produkcji był wyższy niż rzeczywisty czas produkcji. Przełączenie wymagało dużo pracy ręcznej i papierkowej. W miarę jak klient coraz bardziej koncentrował się na zmniejszaniu zapasów i bardziej elastycznym łańcuchu dostaw, spodziewano się wzrostu liczby przełączeń, co byłoby niewykonalne, gdyby nadal stosował obecne systemy zarządzania zapasami i standardy przełączeń. Co więcej, nie zostało wdrożone rozwiązanie w zakresie opakowań. Wdrożone rozwiązanie zapewniło integrację całej linii produkcyjnej, możliwość gromadzenia danych w czasie rzeczywistym, wyeliminowało zbędne oprogramowanie oraz ograniczyło przepływ zbędnej dokumentacji papierowej. Wszystkie parametry oraz receptury są konfigurowane cyfrowo, a informacja o niezbędnych ręcznych ustawieniach maszyny jest przesyłana do tabletów. Ręczne pobieranie próbek zastąpiono przepływomierzami z wbudowaną historyzacją danych, kontrole jakości wykonuje się cyfrowo, a raporty tworzy automatycznie. Ostatecznie udało nam się skrócić czas przełączenia linii z 25 do zaledwie 5 minut (włączając w to wydanie produktu) poprzez wprowadzenie kilku zmian. Dzięki tym usprawnieniom nasz klient mógł potroić liczbę operacji przełączania i podwoić swoją wydajność.