Integracja kanału zbiornikowego

Cel projektu inwestycyjnego naszego klienta był dwojaki. Z jednej strony wymiana układu sterowania istniejącego nabrzeża i rozszerzenie funkcjonalności. Z drugiej strony, instalacja trzech dodatkowych studni zbiornikowych. Największym wyzwaniem była faza 1, ponieważ obejmowała ona migrację 10 000 wejść i wyjść (I/O) w bardzo ograniczonym czasie. Mieliśmy tylko 3 miesiące na przygotowanie wszystkiego, sprawdziliśmy wszystkie wejścia/wyjścia w 3 dni i zrealizowaliśmy kompletną konwersję w zaledwie 12 godzin. Aby zapewnić maksymalną dostępność, byliśmy na miejscu przez 72 godziny po przebudowie w stanie ciągłej gotowości. Etap 2 projektu oznaczał dwa tygodnie testów I / O na każdy nowy zbiornik, bez zakłócania trwających procesów produkcyjnych. Integracja nowych studni zbiornikowych z istniejącą instalacją trwała 1 godzinę na studnię. W skrócie: efektywna praca zespołowa w najlepszym wydaniu.