Integracja bazy paliw

Cel projektu inwestycyjnego naszego klienta był dwojaki. Z jednej strony, wymiana istniejącego układu sterowania i rozszerzenie funkcjonalności. Z drugiej strony, montaż trzech dodatkowych studni paliwowych. Największym wyzwaniem była faza 1, ponieważ wiązała się ona z migracją 10 000 I/O w bardzo ograniczonym okresie czasu. Mieliśmy tylko 3 miesiące na przygotowanie wszystkiego, sprawdziliśmy połączenia I/O w 3 dni i zrealizowaliśmy kompletną konwersję w zaledwie 12 godzin. Aby zapewnić maksymalną wydajność, byliśmy na miejscu przez 72 godziny po przebudowie, w stanie ciągłej gotowości. Etap 2 projektu oznaczał dwa tygodnie testów I/O na każdy nowy zbiornik, bez zakłócania trwających procesów produkcyjnych. Integracja nowych studni paliwowych z istniejącą instalacją trwała 1 godzinę na studnię. W skrócie: efektywna praca zespołowa w najlepszym wydaniu.