Firmy produkcyjne potrzebują stabilnych platform, które będą wydajne, bezpieczne, ale przede wszystkim łatwe w obsłudze. Nasz zespół ds. zarządzania operacjami produkcyjnymi posiada ponad 20-letnie doświadczenie w integracji tego typu platform. Dostarczyliśmy wiele projektów do firm, w różnych sektorach biznesowych, których celem była wertykalna integracja zakładu produkcyjnego.

Konsultacje i doradztwo

Droga do w pełni zdigitalizowanego zakładu rozpoczyna się od stworzenia koncepcji a kończy na poprawnej integracji pionowej różnych faz produkcyjnych zakładu. Jako niezależny integrator, Contec może wesprzeć Cię na każdym etapie tego typu projektów, począwszy od studium wykonalności do wdrożenia rozwiązania w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Wsparcie na drodze do cyfryzacji fabryki

W czasach ciągłych zmian, ważne jest stworzenie dobrej platformy produkcyjnej (warstwa MES-MOM), aby móc szybko reagować na zmiany rynkowe. Contec wykonuje a także nadzoruje wszystkie etapy pracy razem z klientem. Taki proces wymaga specyficznego i pragmatycznego podejścia. Ostatecznym celem jest integracja hali produkcyjnej i procesów w taki sposób, aby uzyskać integralną fabrykę zgodną z ideą przemysłu 4.0. W ten sposób można zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji i osiągnąć zakładaną wydajność. Wspieramy klientów w ich strategicznych wyborach technologicznych i integracji, w celu optymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Optymalizacja czasu realizacji produkcji i WIP (Work in Progress)

W szczególności uwzględniane są wymogi dotyczące MES i integracji z istniejącym sprzętem produkcyjnym. System produkcyjny zostanie wzbogacony o dodatkową warstwę MES-MOM, w pełni potwierdzającą ISA-95, która umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
- Główna analiza danych (ERP i MES-MOM)- Planowanie (APS)- Wydajność produkcji (OEE)- Integracja przepisów- Optymalizacja produkcji- Optymalizacja wydajności- Optymalizacja jakości (szybkie, automatyczne wydawanie zleceń produkcyjnych)- Integracja z ERP
Ostatecznym celem jest wyposażenie hali produkcyjnej w cyfrową platformę, na której będzie możliwość:
- Łatwa integracja wszystkich rodzajów systemów- Platforma dla operatora na hali produkcyjnej- Elastyczność w zakresie specyficznych dla klienta zastosowań produkcyjnych z niezbędnym zapewnieniem jakości

Zaawansowana produkcja

Integracja w zakresie:
- Szybkie przezbrajanie dzięki zaawansowanym modułom receptur- Optymalizacja integracji za pomocą AGV, cobotów i robotów- Integracyjne systemy wizyjne- Integracja określonych urządzeń za pomocą protokołów branżowych

Inteligentna praca

Aby w wesprzeć operatorów w realizacji ich codziennych zadań, w procesie integracji, bierzemy pod uwagę obowiązujące oprogramowanie workflow a następnie wdrażamy zaproponowane rozwiązanie. Informacje są przechowywane w formie cyfrowej, w celu późniejszej optymalizacji i ewentualnych inicjatyw ze strony SI. Contec posiada swoje własne oprogramowanie mające na celu realizację takich projektów.

Zrównoważona fabryka

Pełna digitalizacja wymagań produkcyjnych stworzyła podstawę do optymalizacji i analizy wymaganych zrównoważonych potrzeb, takich jak np:
- Zużycie energii elektrycznej- Zużycie pary wodnej- Optymalizacja planowania- Fabryka bez papieru- Studia wykonalności dla nowych inicjatyw

Połączone fabryki

Integracja konkretnej warstwy produkcyjnej, za pomocą oprogramowania, upraszcza złożoność procesów. Uzyskujemy dzięki temu łatwiejszą obsługę, wymaganą elastyczność i wydajność na hali produkcyjnej.

Fabryka cyfrowa

Poprzez optymalizację i cyfryzację procesów możemy wykorzystać nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja w celu optymalizacji energii, jakości i wydajności produkcji.

Serwityzacja

Oprócz digitalizacji, zapotrzebowanie na wsparcie i obsługę urządzeń w czasie rzeczywistym stało się ważnym elementem codziennej produkcji. Contec pomaga klientom w dostarczaniu właściwych danych we właściwym czasie, z wymaganymi w zakładzie zabezpieczeniami.

Studium przypadku: Nowy standard dla całej linii pakującej

Een klant werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen op drie verpakkingslijnen. De omsteltijd was hoger dan de werkelijke productie-looptijd, omschakelingen vereisten veel handmatige aanrakingen en papierwerk. Naarmate de klant zich meer ging richten op het verminderen van de voorraad en een responsievere bevoorradingsketen was het de bedoeling dat het aantal omschakelingen zou toenemen, wat onwerkbaar zou zijn als ze nog seeds zouden gebruik maken van papierwerk en manuele processen voor kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en het uitvoeren van de omschakelingen. Bovendien was er geen standaard verpakkingsoplossing. Onze softwareteams hebben ervoor gezorgd dat er vandaag een standaard is voor de complete verpakkingslijn en dat de werkprocessen volledig zijn gedigitaliseerd. Alle receptparameters worden digitaal geconfigureerd en informatie over de noodzakelijke handmatige machine-instellingen wordt naar tablets verzonden. Handmatige monstername werd vervangen door historisering van flowmeters, QA-controles werden digitaal uitgevoerd en rapporten werden automatisch aangemaakt. Uiteindelijk slaagden we erin de omsteltijd te verkorten van 25 tot slechts 5 minuten (inclusief productvrijgave) door het introduceren van verschillende omschakelingen. Dankzij deze verbeteringen kon onze klant het aantal overschakelingen verdrievoudigen en zijn productiviteit verdubbelen.