Firmy produkcyjne potrzebują stabilnych platform, które będą wydajne, bezpieczne, ale przede wszystkim łatwe w obsłudze. Nasz zespół ds. zarządzania operacjami produkcyjnymi posiada ponad 20-letnie doświadczenie w integracji tego typu platform. Dostarczyliśmy wiele projektów do firm, w różnych sektorach biznesowych, których celem była wertykalna integracja zakładu produkcyjnego.

Konsultacje i doradztwo

Droga do w pełni zdigitalizowanego zakładu rozpoczyna się od stworzenia koncepcji a kończy na poprawnej integracji pionowej różnych faz produkcyjnych zakładu. Jako niezależny integrator, Contec może wesprzeć Cię na każdym etapie tego typu projektów, począwszy od studium wykonalności do wdrożenie rozwiązania w Twoim zakładzie produkcyjnym.

Wsparcie na drodze do cyfryzacji fabryki

W czasach ciągłych zmian, ważne jest stworzenie dobrej platformy produkcyjnej (warstwa MES-MOM), aby móc szybko reagować na zmiany rynkowe. Contec wykonuje a także nadzoruje wszystkie etapy pracy razem z klientem. Taki proces wymaga specyficznego i pragmatycznego podejścia. Ostatecznym celem jest integracja hali produkcyjnej i procesów w taki sposób, aby uzyskać integralną fabrykę zgodną z ideą przemysłu 4.0. W ten sposób można zapewnić maksymalny zwrot z inwestycji i osiągnąć zakładaną wydajność. Wspieramy klientów w ich strategicznych wyborach technologicznych i integracji, w celu optymalnego wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Optymalizacja czasu realizacji produkcji i WIP (Work in Progress)

W szczególności uwzględniane są wymogi dotyczące MES i integracji z istniejącym sprzętem produkcyjnym. System produkcyjny zostanie wzbogacony o dodatkową warstwę MES-MOM, w pełni potwierdzającą ISA-95, która umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności:
- Główna analiza danych (ERP i MES-MOM)
- Planowanie (APS)
- Wydajność produkcji (OEE)
- Integracja przepisów
- Optymalizacja produkcji
- Optymalizacja wydajności
- Optymalizacja jakości (szybkie, automatyczne wydawanie zleceń produkcyjnych)
- Integracja z ERP
Ostatecznym celem jest wyposażenie hali produkcyjnej w cyfrową platformę, na której będzie możliwość:
- Łatwej integracji wszystkich rodzajów systemów w zakładzie.
- Obsługi systemu produkcyjnego przez operatora na hali produkcyjnej.
- Elastycznej pracy w zakresie specyficznych dla klienta rozwiązań produkcyjnych przy zapewnieniu wymaganej jakości.

Zaawansowana produkcja

Integracja w zakresie:
- Szybkiej zmiany produkcji dzięki zaawansowanym modułom receptur.
- Optymalizacji produkcji za pomocą robotów AGV, cobotów i MiR.
- Systemów wizyjnych.
- Określonych urządzeń za pomocą protokołów branżowych.

Inteligentna praca

Aby w wesprzeć operatorów w realizacji ich codziennych zadań, w procesie integracji, bierzemy pod uwagę obowiązujące oprogramowanie workflow a następnie wdrażamy zaproponowane rozwiązanie. Informacje są przechowywane w formie cyfrowej, w celu późniejszej optymalizacji i ewentualnych inicjatyw ze strony SI. Contec posiada swoje własne oprogramowanie mające na celu realizację takich projektów.

Zrównoważona fabryka

Pełna digitalizacja wymagań produkcyjnych stworzyła podstawę do optymalizacji i analizy wymaganych zrównoważonych potrzeb, takich jak np:
- Zużycie energii elektrycznej
- Zużycie pary wodnej
- Optymalizacja planowania
- Fabryka bez papieru
- Studia wykonalności dla nowych inicjatyw

Połączone fabryki

Integracja konkretnej warstwy produkcyjnej, za pomocą oprogramowania, upraszcza złożoność procesów. Uzyskujemy dzięki temu łatwiejszą obsługę, wymaganą elastyczność i wydajność na hali produkcyjnej.

Fabryka cyfrowa

Poprzez optymalizację i cyfryzację procesów możemy wykorzystać nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja w celu optymalizacji energii, jakości i wydajności produkcji.

Serwityzacja

Oprócz digitalizacji, zapotrzebowanie na wsparcie i obsługę urządzeń w czasie rzeczywistym stało się ważnym elementem codziennej produkcji. Contec pomaga klientom w dostarczaniu właściwych danych we właściwym czasie, z wymaganymi w zakładzie zabezpieczeniami.

Studium przypadku: Nowy standard dla całej linii pakującej

Klient stanął w obliczu różnych wyzwań na trzech liniach pakujących. Czas przełączenia produkcji był wyższy niż rzeczywisty czas produkcji. Przełączenie wymagało dużo pracy ręcznej i papierkowej. W miarę jak klient coraz bardziej koncentrował się na zmniejszaniu zapasów i bardziej elastycznym łańcuchu dostaw, spodziewano się wzrostu liczby przełączeń, co byłoby niewykonalne, gdyby nadal stosował obecne systemy zarządzania zapasami i standardy przełączeń. Co więcej, nie zostało wdrożone rozwiązanie w zakresie opakowań. Wdrożone rozwiązanie zapewniło integrację całej linii produkcyjnej, możliwość gromadzenia danych w czasie rzeczywistym, wyeliminowało zbędne oprogramowanie oraz ograniczyło przepływ zbędnej dokumentacji papierowej.

 

Wszystkie parametry oraz receptury są konfigurowane cyfrowo, a informacja o niezbędnych ręcznych ustawieniach maszyny jest przesyłana do tabletów. Ręczne pobieranie próbek zastąpiono przepływomierzami z wbudowaną historyzacją danych, kontrole jakości wykonuje się cyfrowo, a raporty tworzy automatycznie. Ostatecznie udało nam się skrócić czas przełączenia linii z 25 do zaledwie 5 minut (włączając w to wydanie produktu) poprzez wprowadzenie kilku zmian. Dzięki tym usprawnieniom nasz klient mógł potroić liczbę operacji przełączania i podwoić swoją wydajność.