Przemysłowe IT

 

Przez dziesięciolecia IT (Technologia Informatyczna) i OT (Technologia Operacyjna) działały w dwóch różnych dziedzinach. Działy informatyczne koncentrują się na aktualizacjach zabezpieczeń i technologii. OT nadaje priorytet produkcji i stabilności.

Key services

  •  wysoce dostępna wirtualna infrastruktura
  •  zintegrowana sieć Ethernet
  •  postępowanie awaryjne
  •  migracje i aktualizacje
  •  cyberbezpieczeństwo
  •  monitorowanie proaktywne
  •  wsparcie 24/7

Prawdziwa wartość nowoczesnej technologii tkwi w zbieżności obydwóch dziedzin. Po pierwsze, urządzenia protokołu internetowego (IP) zastąpiły starszą technologię.

Technologia Operacyjna stoi przed wyzwaniem wprowadzenia nowego, wyższego standardu technologii i bezpieczeństwa, przy jednoczesnym utrzymaniu koncentracji na procesach produkcyjnych. Specjaliści z IT zrozumieją Twoje unikalne potrzeby i pomogą w przejściu do przemysłu 4.0 dostarczając zintegrowanej infrastruktury IT/OT.

Case study

Jednym z naszych projektów było zbudowanie nowego zakładu od podstaw, co wymagało zaprojektowania w całym obiekcie ICT, który byłby prosty, trwały, bezpieczny i godny polecenia. Zintegrowano ponad 1000 urządzeń IP. Aby zmniejszyć koszty związane z kumulacją i zwiększyć redundancję sieci, wykorzystaliśmy struktury pierścieniowe. Następnie logicznie posegmentowaliśmy każdą sieć za pomocą sieci VLAN. Serwerownia została zbudowana w taki sposób, aby mogła automatycznie odzyskiwać dane po każdym typie awarii sprzętu, korzystając z wysokiej dostępności VMware i przełączników stosowych.


Przy użyciu wirtualizacji i cienkich klientów, zadbaliśmy o to, aby 40 stacji operatorskich automatycznie otrzymywało opublikowane aplikacje i można je było wymienić w ciągu kilku minut. Wreszcie nadmiarowe zapory ogniowe, w których umieszczono bezpieczny dostęp do biura, zdalne uruchamianie i diagnostykę. Dziś, dwa lata później, system działa bez zarzutu, a nasz klient rozszerza zakład o nową linię produkcyjną i nowe stacje operatorskie. Wirtualizowana serwerownia nie będzie wymagać dodatkowego sprzętu do tego celu.