Productiebedrijven hebben behoefte aan stabiele softwareplatformen die flexibel, efficiënt, veilig maar vooral eenvoudig te gebruiken zijn. Ons Manufacturing Operations Management-team heeft meer dan 20 jaar ervaring in het integreren van dergelijke softwareplatformen in diverse sectoren.

Consultancy en advies

Het traject naar een volledig gedigitaliseerde fabriek vereist verschillende fases van concept tot gefaseerde integratie. Contec kan je begeleiden als onafhankelijk integrator startende van een haalbaarheidsstudie tot mogelijke uitvoering.

Begeleiding en integratie naar de digitale fabriek

In tijden van constante verandering blijft het belangrijk een goed productie basisplatform (MES-MOM layer) op te zetten om flexibel te ageren op marktwijzigingen. Contec begeleidt en integreert alle vereiste assets en werkprocessen samen met de klant. Dergelijk traject vereist een specifieke en pragmatische aanpak. De uiteindelijke doelstelling is de productievloer en (werk)processen zodanig te integreren dat zowel oude als nieuwe technologieën eenvoudig en correct gekoppeld kunnen worden. Op die manier zorg je voor maximaal rendement en efficiëntie. We begeleiden de klant bij zijn belangrijke technologische keuzes en integratie om zijn productie-assets optimaal te benutten.

Optimalisatie van productie doorlooptijden en WIP (Work in Progress)

Hierbij wordt vooral gekeken naar de vereisten voor MES en integratie met de bestaande productie-assets. Het productieapparaat wordt verrijkt een met additionele MES-MOM laag, volledig confirm ISA-95, die onderstaande functionaliteiten mogelijk maakt:
- Master data-analyse (ERP en MES-MOM)- Planning (APS)- Productie-efficiëntie (OEE)- Receptuur integratie- Productieoptimalisatie- Prestatieoptimalisatie- Kwaliteitsoptimalisatie (snelle-automatische productie order release)- Integratie met ERP
De ultieme doelstelling is de productievloer te voorzien van een gedigitaliseerd platform waarbij de aandacht vooral gaat naar:
- Eenvoudige integratie van allerlei systemen- Eén enkel operator platform op de productievloer- Flexibiliteit voor klant specifieke productietoepassingen met de nodige kwalieitswaarborg

Advanced Manufacturing

Integratie van volgende activiteiten:
- Snelle omschakelingen door geavanceerde receptuur modules- Integratie-optimalisatie door middel van AGV’s, cobots en robots- Integratie visiesystemen- Integratie specifieke toestellen via industrie protocollen

Smart working

Om operatoren volledig digitaal te begeleiden bij de uitvoering van hun dagelijkse taken zorgen we voor de integratie van workflow softwareconcepten. Alle registraties worden digitaal bewaard voor latere optimalisatie en mogelijke AI-initiatieven. Contec beschikt over een eigen framework om dergelijke activiteiten te digitaliseren.

Sustainable factory

Door de volledige digitalisering van de productievereisten is de basis gelegd voor optimalisering en analyse van de vereiste duurzame behoeften zoals:
- Elektriciteit verbruik- Stoomverbruik- Optimalisering van planning- Paperless factory- Haalbaarheidsstudies voor nieuwe initiatieven

Connected factories

Het integreren van de specifieke software productielaag vereenvoudigt de complexiteit van integratieprocessen op het ERP-niveau. Dit leidt tot eenvoud, vereiste flexibiliteit en slagkracht op de werkvloer.

Digital factory

Door optimalisering en digitalisering van de processen kunnen we nieuwe technologieën zoals AI en deep learning gebruiken voor optimalisering van energie, kwaliteit en productierendement.

Servitization

Naast digitalisering is ook de vraag naar ondersteuning en leasing van assets een belangrijk onderdeel geworden van de dagdagelijkse productie. Contec begeleidt klanten in het leveren van de juiste data op het juiste moment, met de vereiste veiligheidswaarborging (connectiviteit).

Case study: standaard voor volledige verpakkingslijn

Een klant werd geconfronteerd met verschillende uitdagingen op drie verpakkingslijnen. De omsteltijd was hoger dan de werkelijke productie-looptijd, omschakelingen vereisten veel handmatige aanrakingen en papierwerk. Naarmate de klant zich meer ging richten op het verminderen van de voorraad en een responsievere bevoorradingsketen was het de bedoeling dat het aantal omschakelingen zou toenemen, wat onwerkbaar zou zijn als ze nog seeds zouden gebruik maken van papierwerk en manuele processen voor kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en het uitvoeren van de omschakelingen. Bovendien was er geen standaard verpakkingsoplossing. Onze softwareteams hebben ervoor gezorgd dat er vandaag een standaard is voor de complete verpakkingslijn en dat de werkprocessen volledig zijn gedigitaliseerd. Alle receptparameters worden digitaal geconfigureerd en informatie over de noodzakelijke handmatige machine-instellingen wordt naar tablets verzonden. Handmatige monstername werd vervangen door historisering van flowmeters, QA-controles werden digitaal uitgevoerd en rapporten werden automatisch aangemaakt. Uiteindelijk slaagden we erin de omsteltijd te verkorten van 25 tot slechts 5 minuten (inclusief productvrijgave) door het introduceren van verschillende omschakelingen. Dankzij deze verbeteringen kon onze klant het aantal overschakelingen verdrievoudigen en zijn productiviteit verdubbelen.