Electrical Engineering

In nauwe samenwerking met uw piping- en procesingenieurs zorgen wij ervoor dat uw bestaande hardware infrastructuur veilig en betrouwbaar is en mee evolueert met de tijd. Uw productie uitbreiden? We helpen u doorheen de hele projectcyclus en ontwerpen de gevraagde productie-infrastructuur.

Key services

 •  Haalbaarheid & basisstudies
 •  Instrument, analyser en klepspecificatie
 •  Ontwerp van elektrische systemen en (Ex) bedieningspanelen
 •  Ontwerp van afsluiting en controlekamer
 •  Ontwikkeling van E&I- constructiepakketten
 •  Inbedrijfstelling en bouwtoezicht

Power studies en elektrische veiligheid

Ons power departement is gespecialiseerd in een breed scala aan elektrische studies, hoogspanningsprojecten en elektrische veiligheid.

 • Kortsluitberekeningsstudies
 • Evaluatie van apparatuur
 • Laststromen en spanningsvallen
 • Motorstartvoorwaarden
 • Coördinatieonderzoeken
 • Berekeningen met boogflits (Arc Flash)

Industriële veiligheid

Onze gecertificeerde functionele veiligheidsspecialisten houden rekening met risicoanalyses van zowel uw bestaande als nieuwe infrastructuur. Op basis van hun bevindingen bepalen we samen het veiligheidsniveau waaraan de installaties moeten voldoen. Vervolgens ontwerpen en valideren we uw veiligheidslussen om ervoor te zorgen dat uw systemen veilig en beschikbaar zijn.

 • Procesveiligheid
 • Machineveiligheid

Case study

Een klant heeft ons gevraagd om de elektrische en automatiseringssystemen te ontwerpen en te leveren voor een nieuw tankpark voor de opslag van een zuur. Het zure product wordt uit binnenvaartschepen gelost en op vrachtwagentrucks en -schepen geladen. Veiligheid is in dit project cruciaal.


De opdracht van ons team bestond uit de specificatie van de belangrijkste instrumentatie en de engineering en het ontwerp van de distributie, MCC, PLC, tracing en verlichting van de kast. De vermogensstudie, uitgevoerd met SKM Powertools, zorgde voor het fouttolerante ontwerp van de distributie- en motorkabels. De architectuur van het ringnetwerk garandeerde de beschikbaarheid van de automatiseringssystemen. Het redundante PLC-systeem werd uitgewerkt om veiligheids- en besturingssignalen te combineren.


Het SIL-niveau werd gevalideerd met berekeningen in exSILentia. Omdat we geen eigen constructieteam hebben, hebben we een ervaren E&I-aannemer in een industriële omgeving ingeschakeld. Samen hebben we met succes de installatie opgestart.